Från den lilla renoveringen till det stora nybygget.