Rot & Rut

Du kan få göra avdrag från din skatt för arbetskostnaden när du anlitar någon för reparation, underhåll samt ombyggnad och tillbyggnad (rot). Du kan också göra avdrag för hushållsnära tjänster, inklusive flyttjänster, reparation och underhåll av vitvaror och IT-utrustning (rut).
Material och resekostnader ger däremot inte rätt till rot- och rutavdrag.

Här kan du läsa om vilka arbeten som är godkända eller inte godkända för rotavdrag. Olika regler gäller för småhus, bostadsrätt och ägarlägenhet. Det går dock aldrig att få rotavdrag för att bygga en helt ny bostad.

Här kan du se vilka arbeten som ger rätt till respektive
inte rätt till rutavdrag. Det är 50% av arbetskostnaden som ger
rätt till rutavdrag. Kostnader för material, utrustning, resor eller administration i samband med arbetet ger alltså inte rätt till avdrag.