Avlopp

Lindvägen Service AB är återförsäljare av PUROO reningsverk. 

PUROO är ett komplett, fullbiologiskt reningsverk med den senaste miljötekniken och bygger på så kallad SBR (Satsvis Biologisk Rening). 

Tanken håller en låg vikt och är anpassningsbar för låga schaktdjup och svåra förhållanden. Samtliga komponenter är inbyggda och lättåtkomliga, vilket förenklar såväl installation som underhåll och skötsel.